sol.gif (2087 bytes)Inici Dalt En Acció! Novetats Llista de Correu EG.GIF (3779 bytes)

www.elsverds.org

Preguntes i Respostes
Dalt Estatuts Preguntes i Respostes Contactes

 

Novetats 18/03/00

Agenda

Congrés

Onze afirmacions, acusacions i interrogants

1. Els Verds únicament tenen un programa ambiental

2. Els Verds tenen respostes a totes les preguntes

3. Els Verds "no son ni de dretes ni d'esquerres"

4. Els Verds no tenen vocació de governar

5. És millor no presentar-se a les eleccions

6. Son independents Els Verds de Greenpeace?

7. Hi ha partits verds espanyols i verds catalans

8. Els Verds son un partit més, com els altres

9. Els Verds diuen sempre No. Són un partit prohibicionista

10. Els Verds exageren la crisi ambiental

1. Els Verds únicament tenen un programa ambiental

Els Verds resumim el nostre programa amb set grans àmbits: prioritat ecològica, acció social, democràcia participativa, no-violència, fraternitat amb el Sud, relacions d'igualtat entre els pobles i les cultures i no sexisme. Les solucions als problemes ambientals no son ni tecnocràtiques ni ambientalistes: son socioecològiques, és a dir acordades democràticament amb corresponsabilitat. Els drets socials han de ser gaudits i exercits per la societat i, per tant, substituir l'Estat del benestar per una societat del benestar. Els drets a la pluralitat, el respecte de les majories i les minories, la creació de contrapoders, basteixen l'objectiu d'aconseguir unes persones més lliures en una terra habitable.

2. Els Verds tenen respostes a totes les preguntes

Els Verds es basen en la ideologia ecològica. És una alternativa global però no som unes o uns il.luminats. No ens agraden els catecismes. Preferim no tenir una resposta a un problema tot suscitant la seva solució que, com els partits convencionals, pontificar receptes, medicines al marge del malalt o la malaltia. En aquest sentit som un moviment animat per la sensatesa. Un impuls transformador que va més enllà de les solucions immediates, malgrat que els primers passos son d'aplicació immediata.

3. Els Verds "no son ni de dretes ni d'esquerres"

Molt sovint les paraules confonen. Els partidaris de no caure en un arrenglament preestablert que converteix Els Verds en unes arracades de l'esquerra parlamentària, un pur guarniment estètic... han definit Els Verds com una opció més enllà d'esquerres i dretes. El nostre missatge s'adreça a tota la societat i, per aquest motiu, volem trencar els motlles preestablerts. Som hereus de la voluntat emancipadora que han representat els moviments llibertaris, socialistes, feministes i igualitaristes però, aquesta voluntat no la veiem reflectida en el comportament dels dirigents dels partits d'esquerra.

4. Els Verds no tenen vocació de governar

Ser oposició, ser reactius no vol dir no tenir alternatives, ser proactius. Les propostes verdes son minoritàries però no necessàriament marginals. Moltes alternatives ecològiques poden aconseguir un suport social majoritari i convertir-se en propostes de govern. Estem convençuts de que les alternatives de govern d'Els Verds son ecològicament necessàries, econòmicament viables i socialment avantatjoses. Estan basades en l'innovació, la transparència i la sensatesa. S'oposen al fonamentalisme tecnològic i l'integrisme cientifista tot reclamant tecnologies apropiades, netes, a escala humana.

5. És millor no presentar-se a les eleccions

Si considerem que els problemes que tractem tenen magnitud i urgència, ens hem de mullar. Sovint, persones dels moviments socials alternatius, desitgen bastir un moviment global tot trenant un teixit alternatiu associatiu local. De les mancances n'han fet virtut. Per a nosaltres no hi ha contradicció entre treball polític i treball social. Estar presents en els processos electorals és una eina important per donar a conèixer les nostres idees i condicionar els partits i les institucions que es fan "els verds" perquè Els Verds no creixin.

6. Son independents Els Verds de Greenpeace?

Considerem que els moviments socials són entitats polítiques essencials per a crear una nova consciència i promoure solucions socioecològiques. Sovint hi ha associacions que es consideren apolítiques però pressionen a les institucions, es reuneixen amb elles, viuen de subvencions atorgades, duen a terme campanyes de pressió... Òbviament compartim molts valors i idees, som interdependents, però Els Verds decideixen quina és i serà la seva política i les seves prioritats sense interferències. Ningú no és propietari ni dipositari dels valors ecològics, nosaltres tampoc. L'ecologisme polític és tan vell com qualsevol associació cívica ecologista: s'ha desenvolupat paral·lelament amb èxits i fracassos. Per exemple, a Portugal no existeix Greenpeace i, en canvi, hi ha diputades verdes. Sempre hem dit que cada pal ha de bastir la seva pròpia vela i és humà que, entre equips humans sovint encapçalats per homes, es manifestin rivalitats i controvèrsies concretes respecte a com dur endavant campanyes i el protagonisme de cada participant.

7. Hi ha partits verds espanyols i verds catalans

No existeix cap organització verda espanyola ni cap organització verda d'àmbit nacional, present a tots els Països Catalans. Hi ha organitzacions verdes al País Valencià, a les Illes Balears però no n'hi ha a Catalunya Nord ni a Andorra. A Catalunya, hi ha diferents col.lectius que es reclamen verds, però cap d'ells té insensatesa de voler ser "els únics verds". A més, el 99% de els verds i les verdes no estan integrades dins d'Els Verds de Catalunya.

En l'àmbit estatal, existeix la Confederació d'Els Verds. Reuneix a organitzacions verdes sobiranes d'àmbit territorial. Ser una organització sobirana no és un dret, és un deure. En l'àmbit europeu existeix la Federació Europea de Partits Verds, organisme on està present, des de la seva fundació, la Confederació d'Els Verds.

8. Els Verds son un partit més, com els altres

Poden ser-ho. Fins i tot tenir tots els defectes dels partits polítics convencionals i no tenir cap de les seves virtuts. Així i tot rebutgem el concepte clàssic de partit i reafirmem el caràcter de moviment ciutadà que pretén que la política és un afer social, que els problemes col·lectius son massa importants per deixar-los en mans dels buròcrates i polítics professionals. Per aquest motiu impulsem la democràcia participativa.

9. Els Verds diuen sempre No. Són un partit prohibicionista

L'ecologisme és l'humanisme del nostre temps. Els moviments alternatius han nascut com moviments d'oposició, sovint radicalitzats. La crisi ambiental, les injustícies socials han bastit un moviment reactiu que cal transformar en propositiu. Cada exigència prohibicionista s'acompanya d'una voluntat de consens social tant de respecte a les minories com protecció dels seus drets. En cada no hi ha implicit un si. Més enllà de l'immediat, els ecologistes tenen en compte les futures generacions. Junt a un nou repartiment, promou la producció neta perquè considera que el principal objectiu de l'activitat econòmica no especulativa és la seva perdurabilitat, l'estalvi de recursos, el fer més amb menys.

10. Els Verds exageren la crisi ambiental

Sovint, es diu que Els Verds són alarmistes, que exageren. Els que així opinen, s'obliden de milions de persones que passen fam, que milions de persones no tenen accés a aigua potable, que milions de persones no tenen aixopluc. Una part de la humanitat neda amb l'abundància, malgrat conviure amb l'anomenat quart món i una creixent exclusió social que afecta especialment a les dones. D'altre banda, l'empobriment del nostre entorn immediat (desertització, contaminació dels rius, creixent degradació de la costa i les aigües litorals, entorns periurbans degradats...) son els efectes d'un model de desenvolupament que destrueix el rebost planetari.

Si tens preguntes, no dubtis en fer-les arribar per e-mail.

 

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquesta Web envieu un correu al nostre Webmaster. Darrera modificació: 18/03/00