sol.gif (2087 bytes) EG.GIF (3779 bytes)

www.elsverds.org


 

Novetats 18/03/00

Agenda

Congrés

Els Verds en acció!

Comunicat de la Mesa Permanent d’Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya)
Sant Pere Mitjà 48. 08003 Barcelona. Tel. 93 268 04 44. Fax. 93 268 02 51
www.elsverds.org - elsverds-cec@mx3.redestb.es

La PAC, una política agrària contra la comunitat, la pagesia i el món rural

Els Verds donem suport al manifest de la Plataforma Rural Per una agricultura i una alimentació a favor de totes les ciutadanes i els ciutadans. Junt a aquest comunicat publiquem el manifest en la seva integritat i un llistat d’iniciatives per promoure un món rural viu. La política de la dreta, formalment interessada en els valors tradicionals d’un ruralisme de cartró i pedra, salvaguardador de les essències patriòtiques, té abandonat el món rural. Pocs vots i molta terra que porten a Els Verds a donar una nova dimensió al crit de rebel·lia del bandolerisme: Visca la terra, mort a lo mal govern!.

La meitat del pressupost europeu es destina a la Política Agrària Comunitària (PAC). El debat obert entorn a l’Agenda 2000 és una oportunitat per la ciutadania europea es pregunti on van a parar aquestes 50 pessetes dels vint duros. La ciutadania europea hauria de tenir, al menys, l’oportunitat de saber com es distribueixen aquests fons, qui són els seus destinataris i quins impactes socials, econòmics i ambientals tenen sobre el territori de la Unió Europea. La ciutadania europea té el dret d’expressar quin model d’agricultura desitja pel seu continent, amb quins agricultors, quins aliments volem menjar i quin estil de consum, quin medi rural volem tenir i com volem que es gestioni el territori i els seus recursos naturals.

L’Agenda 2000 aprovada a la cimera de Berlín consolida el model de política agrària practicada en l’Europa comunitària dels darrers 37 anys. Les petites modificacions pressupostàries, l’augment o disminució de quotes de producció per sectors i estats i la baixada sistemàtica dels preus pagats al productor són parts de la readaptació que la política agrària comuna ha de fer en funció d’un mercat global dominat per unes poques multinacionals alimentàries, que mitjançant de l’Organització Mundial del Comerç (OMC), imposen unes normes al comerç internacional favorables tan sols als seus interessos.

Amb l’aprovació de l’Agenda 2000, de cada vint duros que aportem al pressupost de la Unió Europea, cinquanta pessetes són dedicades a donar suport a:

Un model d’agricultura antisocial, doncs expulsa permanentment als camperols que no poden entrar en la dinàmica de la competitivitat; doncs canvia camperols per tecnologia, donant al traste amb milers de famílies camperoles que viuen als pobles i tot el que elles representen socialment, econòmicament i ambientalment. Així, en els darrers 14 anys, han desaparegut un milió d’agricultors al nostre camp.

Un model d’agricultura insostenible i improductiva, doncs consumeix més energia que la produïda, doncs exigeix un augment continu de la producció (productivisme) en alguns territoris agrícoles, mentrestant d’altres són abandonats com a conseqüència del seu empobriment o desertització. En contra al que busca l’actual model agrícola, durant l'última dècada han disminuït les reserves alimentàries mundials.

Un model d’agricultura injust, dons concentra grans sumes de diners en molt poques mans. Segons el dictamen del Tribunal de Comptes Europeu, el 4% dels perceptors d’ajudes a acompanyament de la renda dels propietaris agrícoles (no dels agricultors) reben el 40% de les mateixes, el que en l’Estat espanyol suposa la riolera suma de més de 360.000 milions de pessetes en mans d'especuladors i no dels professionals del camp.

Un model d’agricultura antiecològic, dons la seva fonamentació científica cerca un productivisme ilimitat, que mitjançant pràctiques agrícoles amb sistemes químics de síntesi i sense respectar els processos naturals, contaminen les terres, les aigües, l’atmosfera i els aliments que consumim. La pèrdua de biodiversitat i de terres fèrtils, el deteriorament dels boscos i la disminució de superfícies selvàtiques posen en perill la sostenibilitat de l’agricultura.

Un model d’agricultura insolidari, dons es produeix en funció de les normes perverses del mercat global, anteponiendo l’exportació al consum local i la sobirania alimentària de les poblacions; doncs fomenta el monocultiu per sobre de la diversitat alimentària, amb totes les conseqüències negatives que això comporta pels països perifèrics, tot impedint la seguretat alimentària dels seus pobles, en especial dels sectors més empobrits.

Un model d’agricultura antirural, doncs en reduir la població activa agrícola, els pobles es queden més buits i amb una població més envellida, tot disminuint la qualitat i la quantitat dels recursos humans que els habiten i cada volta amb menys capacitat de mantenir i gestionar un territori tan necessari per a totes les ciutadanes i els ciutadans. En la segona meitat del segle passat, han desaparegut 1.131 municipis i 10.000.000 de persones han canviat de residència, la majoria de procedència rural.

La Plataforma Rural (aliança d’agricultors, ecologistes, consumidors, moviments socials i associacions), promou al territori de l’Estat espanyol una campanya de suport a un model de política agrària que garanteixi el dret a una alimentació sana per a totes les ciutadanes i els ciutadans europeus i el manteniment de les famílies d'agricultors com la millor forma de sustentar el medi rural viu. Aquest model passa per:

Un concepte diferent d’agricultura, en funció d’estratègies socials i mediambientals que donin resposta a les necessitats alimentàries bàsiques de la població, que generi llocs de treball i atregui els joves al medi rural.

Un concepte diferent de ser agricultor, productors d’aliments de qualitat, gestors del territori, pobladors dels nuclis rurals, promotors d’una nova pagesia amb funcions socials i no mercantilistes.

Un concepte diferent del consum basat en el,

Consum local. Que eviti el transport i el llarg recorregut, on el consumidor pugui saber exactament el que menja i qui ho ha produït.
Consum de qualitat. Productes de conreus sense productes tòxics, que no contribueixin a la destrucció del nostre entorn.
Consum de temporada. Tota la varietat que la naturalesa produeix al llarg de l’any sense necessitat de dur-los de l’altre part del món ni de fer servir ingents quantitats d’energia per a forçar la seva producció.
Consum ètic. Que comporti un preu just per l’agricultor i un preu adequat pel consumidor.
Consum saludable. Amb productes que no seguin perniciosos per la salut de les persones ni dels agricultors que omplen les nostres taules.

Un concepte diferent del medi rural, com espai i patrimoni de la societat en el seu conjunt on aquesta s’ha de comprometre a fer-lo reviure, conservar-lo amb criteris de sostenibilitat (no únicament pels caps de setmana), creant estructures i mitjans per la gestió del territori sigui una tasca (sempre ho ha estat) de les persones que vivim als pobles, tot assumint el seu cost pel conjunt de la ciutadania.

Un concepte diferent de mercat, no com un espai per especular amb els aliments sinó com instrument per intercanviar-los, tot assegurant una distribució justa i equitativa entre totes les persones.

Per la consecució d’aquests objectius, la Plataforma Rural proposa que la ciutadania europea exigeixi que l’aportació econòmica als pressupostos de la Unió Europea destinats a la PAC (50 de cada 100 pessetes) tinguin una repercussió en l’ocupació agrícola i rural, en la qualitat dels aliments, en el respecte a l’entorn i en una recuperació poblacional dels petits nuclis rurals.

Aquests canvis en els conceptes pressupostaris de la Unió Europea passan per donar suport a la transició de l’agricultura industrial i convencional a una agricultura perdurable, orgànica i ecològica; així com el foment d'’iniciatives de desenvolupament rural i la creació i el manteniment dels serveis bàsics dels nostres pobles (escoles, centres de salut, transports, carteria…).

Exigim, doncs, que els 360.000 milions de pessetes que l’Estat espanyol rep de la Unió Europea per donar suport a propietaris de terres amb fins especulatius es destinen, en un 50% al foment de l’agricultura perdurable, orgànica i ecològica, tot facilitant així el manteniment de les pageses i els pagesos i l’agricultura familiar (model defensat sempre per la Coordinadora d’Organitzacions d’Agricultors i Ramaders, COAG) i l’altre 50% a potenciar programes de desenvolupament rural i millorar les infraestructures i els serveis als nostres pobles. Així mateix, exigim que els incentius destinats a polítiques perverses d’exportació de productes alimentaris per part de la Unió Europea es transformin en suports a les camperoles i els camperols dels països empobrits perquè puguin mantenir i potenciar els seus propis sistemes productius i de distribució d’aliments.

Per+informació de la Plataforma Rural i iniciatives similars:

Plataforma Rural. Una coalició de Caritas, Cas, Cerai, Ecologistes en Acció, Fondo Patrimonio, Fondo Ibérico, Joves Rurals Cristians, Moviment Rural Cristià, SOC, STE, Proempleo, Junior i amb Plataformes territorials a Castella i Lleó, País Valencià, País Basc, Aragó i Catalunya. La Plataforma Rural forma part de la Xarxa Europea de Plataformes per una Agricultura Sostenible. Plataforma Rural. Carrer Navas de Tolosa 3, 4º. E28013 Madrid. Tel. 609 47 24 61. Fax. 91 521 66 68. Correu electrònic: secr.plat.rural@cdrtcampos.es

Coordinadora Camperola Europea (CPE). .Treballa per una professió atractiva, aliments de qualitat i un medi rural viu. CPE. Rue Sablomière 18 B1000 Brussel.les Tel. +32 2 230 07 76. Fax. +32 2 230 03 48. Correu electrònic: cpe@knooppunt.be

Agrocultura. Pel Desenvolupament Rural Sostenible. Amics de l’Escola Agrària de Manresa. Carrer Sant Joan d’en Coll 9. E08240 Manresa. Tel. 93 873 33 12.

Correeu electrònic: aeam@pangea.org

A Joaninha. Butlletí Informatiu d’Agrobio, Associació portuguesa d’Agricultura Ecològica. Calçada da Tapada 39. P1300 Lisboa. Portugal. Tel. +01 364 13 54. Fax. +01 362 35 86.

Boletín de la Asociación Vida Sana. Carrer Clot 39 baixos. 08018 Barcelona. Tel. 93 245 06 61. Fax. 93 265 24 45. Correu electrònic: asvidasana@bcn-servicom.es Web: www.vidasana.org

Ruralia. Revista del món rural valencià. Centre Rural d’Informació Europea (Crie). Mas de Noguera E12440 Caudiel-Benafer (Castelló) Tel. i Fax. 964 13 12 60. Correu electrònic: criecv@nexo.net Web: www2.uji.es/crie

Ecoviure! Fira a Manresa. Del 7 al 9 d’abril. Web: www.ecoviure.com

Agendes XXI a l’àmbit rural. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. Pujada del Seminari. E25280 Solsona. Tel. 973 48 17 52/48 16 81. Fax. 973 48 13 92. Correu electrònic: a21rural@ctfc.udl.es Web: http://ctfc.udl.es

Coordinadora Estatal de Organizaciones de Consumo Ecológico. El Brot. Carrer Propser Bofarull 26. 43202 Reus. Tel. 977 77 46 79.

Via Campesina. Reuneix a 69 organitzacions de 37 estats. www.multimania.com/confpays/via.htm

2 de març de 2000

 

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquesta Web envieu un correu al nostre Webmaster. Darrera modificació: 18/03/00