sol.gif (2087 bytes) EG.GIF (3779 bytes)

www.elsverds.org


 

Novetats 18/03/00

Agenda

Congrés

Els Verds en acció!

Comunicat de la Mesa Permanent d’Els Verds (Confederació Ecologista de Catalunya)
Sant Pere Mitjà 48. 08003 Barcelona. Tel. 93 268 04 44. Fax. 93 268 02 51
www.elsverds.org - elsverds-cec@mx3.redestb.es
 

Moratòria de les Línies d’Alta Tensió

Els Verds donen total suport a la moratòria 

L’anunci d’una moratòria d’un any de les noves Línies d’Alta Tensió (LAT) és un reconeixement al moviment d’oposició i una oportunitat per incidir en el model energètic de transport d’electricitat al nostre país. La Mesa Permanent d’Els Verds fa una crida a aprofitar aquesta victòria per promoure un debat i noves formes de participació cívica. L’acord aconseguit entre ERC i CiU, en el marc de la sessió d’investidura a la Sexta legislatura del Parlament de Catalunya, és de fet l’únic punt directament ambiental entre ambdues forces polítiques, la qual cosa no deixa de ser motiu de reflexió.

El punt referit al tema de les LAT diu exactament: “El govern decretarà una moratòria d’un any per a la construcció i posada en funcionament de les línies de transport i subministrament d’energia elèctrica. Durant aquest any, el govern establirà una normativa de regulació de Línies d’Alta Tensió que tingui en comte l’entorn i la preservació de la salut de les persones, així com la creació d’una Comissió que confeccioni un mapa de necessitats energètiques i un pla d’aprofitament òptim dels actuals traçats de les línies elèctriques, per tal de minimitzar l’impacte ambiental.”

És a dir: 1. Per ser efectiva, la moratòria és necessari un decret del govern, mentrestant aquesta moratòria no comença a contar. 2. S’establirà una normativa i 3. Una Comissió establirà un mapa de necessitats i aprofitament òptim. Com a primer pas, el grup parlamentari d’ERC ha demanat la compareixença de les empreses elèctriques (Redesa, Fecsa i Enher) i de les coordinadores d’afectats.

Els Verds pensem que hem de posar fil a l’agulla. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) va redactar una proposta de normativa que ja ha presentat al Departament d’Indústria i Energia. En aquest sentit, proposem diferents mesures pels pròxims mesos de suport a la Coordinadora Antilínia d’Alta Tensió Sentmenat-Bescanó, l’Associació Contra la Línia d’Alta Tensió Julià-Castell d’Aro (les Gavarres) i la Plataforma Unitària contra l’Autopista Elèctrica (Aragó, Pallars Jussà i Pallars sobirà). Les més importants, a més de les que les coordinadores plantegin, són:

·       Un estudi de l’impacte de la contaminació electromagnètica a Catalunya, tot redactant un manual de protecció passiva i activa de la població i un pla d’acció per minimitzar l’exposició a la contaminació electromagnètica. Un recent estudi de la Universitat de Bristol (Anglaterra) torna a posar damunt la taula el risc a contreure malalties per viure prop de les torres d’alta tensió.

·       Suport als ajuntaments de Tremp, Isona, Castell de Mur i Gavet de la Conca (Pallars Jussà) que presentaran un contenciós davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra la Línia d’Alta Tensió de 400.000 volts, entre Graus i Isona. Aquest projecte de connectar Cazarril (Occitània) amb Terol (Aragó) mitjançant el Pirineu de Lleida també ha de quedar inclòs dins de la moratòria, si mes no, al seu pas per Catalunya.

·       Els ajuntaments no poden quedar al marge. En aquest sentit, Els Verds proposarem mocions als ajuntaments per donar suport a la moratòria, tot impulsant moratòries locals que impedeixin donar llicències municipals a Línies d’Alta Tensió per protegir el paisatge i exigint la millora de la xarxa existent per evitar que afectin a nuclis habitats i provoquin incendis forestals. A iniciativa dels ecologistes, tres ajuntaments ja han aprovat mocions al respecte, entre ells el de Bescanó.

·       Es doni representació de les coordinadores a la Comissió i que l’Assemblea d’Entitats Ecologistes de Catalunya i els grups integrats a la Coordinadora Estatal contra les Línies d’Alta Tensió i Estacions Transformadores (CECLAT) tinguin veu a la Comissió.

·       Que no s’abandoni la informació i la mobilització dels col.lectius afectats. Iniciatives com la Marxa Verda Sentmenat-Bescanó no han de quedar congelades.

·       Que no continuï la zitzània de les empreses elèctriques i grups com “Alternativa Verda” que s’han mostrat contraris a la moratòria i han atacat a ERC, Els Verds i l’ANG tot acusant-nos de negociar amb el Departament d’Indústria i Energia d’esquenes als afectats.  

9 de desembre de 1.999

Per + informació:

Associació de Naturalistes de Girona. Carrer Monges 20. 17007 Girona. Tel. 972 22 36 38. Fax. 972 22 70 68. E-mail: ang@grn.es Web: www.grn.es/ang

Associació Contra l’Autopista Elèctrica. Carrer del Solé, Edifici Ca Las Hermanas. 17174 Sant Feliu de Pallarols Web: http://membres.estripod.de/ACAE

Coordinadora Antilínia Sentmenat-Bescanó. Tel i Fax. 972 17 82 91.

Web: www.geisic.com/antilia

Plataforma Unitària Contra l’Autopista Elèctrica. E-mail: resistir@teleline.es

Manifest de la Coordinadora Estatal Contra Línies d’Alta Tensió

 i Estacions Transformadores

Col.lectius d’Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Catalunya, Castella i Lleó, Madrid, Múrcia i País Valencià, reunits a la Pobla de Segur (Pallars Jussà) els dies 2 i 3 d’abril de 1999

Acordem:

Oposar-nos a la construcció de més Línies d’Alta Tensió (LAT) i Estacions Transformadores a qualsevol lloc del territori mentre no es compleixen les reclamacions que fem en aquest manifest.

Per les següents raons:

Considerem que les LAT suposen:

1.     Un acte de premeditada irresponsabilitat vist el model de desenvolupament insostenible actual i donat el compromís d’organismes nacionals, estatals i internacionals d’impulsar l’estalvi energètic i l’ús de les energies alternatives més eficients, econòmicament i ecològicament racionals.

2.     Una greu amenaça a la qualitat de vida dels habitants i en especial de la seva salut pels perjudicis que es deriven dels camps electromagnètics que produeixen uns efectes demostrats per multitud d’estudis científics contrastats i informes de les institucions i els estats que han regulat el seu pas.

3.     Una agressió irreparable contra el medi ambient, tant des del punt de vista paisatgístic com ecològic (impacte sobre l’avifauna, erosió, desforestació, increment en el risc d’incendi…).

4.     Una gran pèrdua econòmica en afectar a la qualitat de vida ambiental i al paisatge, elements determinants de l’impuls turístic així com de les activitats agropecuàries.

5.     Una hipoteca a perpetuïtat en l’ús del sòl degut al dret que adquireixen les companyies elèctriques com servitud de pas i reducció d’altres activitats.

6.     Un instrument actiu de la nuclearització del planeta ja que són necessàries pel transport de l’energia elèctrica procedent de centrals nuclears i promouen la seva construcció en països del tercer món.

Per tot això reclamem:

1.     Una normativa de regulació de les LAT i Estacions de Transformadores existents en tot el territori, tenint com a base els efectes sobre la salut de les persones i el medi ambient, d’acord amb els criteris de l’actual conjuntura europea.

2.     Una moratòria contra la construcció de noves LAT i Estacions Transformadores, període en el que s’hauria de redactar i aprovar la nova normativa sobre alta tensió, a fi de reordenar i optimitzar el conjunt de la xarxa, tenint en compte criteris d’afectació a la salut i al medi ambient. En aquest període s’hauria d’executar:

-        La retirada, desplaçament o solució tècnica més adequada per minimitzar els seus impactes. Així mateix, suprimir les instal.lacions transformadores en zones habitades i traslladar-les de manera que no representin cap risc per les persones.

-        Millorar l’eficiència i aprofitament de l’actual xarxa elèctrica que en molts casos es troba infrautilitzada respecte a la seva capacitat.

-        Estimular l’estalvi energètic i incentiva la instal.lació i l’ús d’energies alternatives i renovables més racionals així com la descentralització de la producció amb una planificació adequada.

-        En els casos extrems, permetre el desdoblament de línies i el reforç de les existents amb la realització prèvia d’estudis sobre l’efecte a la salut de les persones i al medi ambient realitzades per empreses independents i desvinculades del sector elèctric.

I adquirim els compromisos següents:

1.     Pressionar les administracions i les empreses implicades pel compliment dels acords subscrits.

2.     Constituir-nos en coordinadora Estatal Contra Línies d’Alta Tensió i Estacions Transformadores amb l’objectiu de millorar les accions individuals i potenciar l’acció conjunta.

 La Pobla de Segur, 3 d’Abril de 1999

Subscriuen el següent manifest: 

Asociación de Afectados por la Alta Tensión de Cantabria
Asociación de Vecinos Avenida (Madrid)
Asociación de Vecinos Osa Mayor de Aravaca (Madrid)
Associació Contra Autopistes Elèctriques, Acae
(Bescanó, Anglès, Vall de Llèmana, Vall d’Hostoles, Val d’en Bas, Les Preses, Ridaura, Vall de Bianya, Sant Pau de Segúries, Camprodon, Molló i Rocabruna)
Associació Contra la Línia d’Alta Tensió Julià-Castell d’Aro (Gironès i Baix Empordà)
Ayuntamiento de Penagos (Cantabria)
Coordinadora Anti-Línia d’Alta Tensió Sentmenat-Bescanó
 (Sant Hilari Sacalm- Santa Coloma de Farners)
Coordinadora de Afectados por Grandes Embalses y Trasvases, Coagret
Plataforma Contra el Cable de 400.000 voltios de Tarifa
Plataforma Contra la Línia d’Alta Tensió dins del nucli habitat de Sant Boi del Llobregat
Plataforma Unitària contra la Autopista Elèctrica (Aragón, Pallars Jussà i Pallars Sobirà)
Associació d’Estudis Geobiològics, Gea
Associació Naturalistas de Girona, Ang
Coordinadora Catalana per a la Defensa del Pirineu (CEC, Depana i Gap)
Depana
Els Verds
Ecologistas en Acción
F.A.R.S.U. Palencia
Fons de Documentació del Medi Ambient i el Consum de Barcelona
Grup Ecologista del Nucli Antic de Barcelona
Ipcena
Xarxa de Vigilància Radioactiva, Xarrad

 

Per a qualsevol consulta o comentari sobre aquesta Web envieu un correu al nostre Webmaster. Darrera modificació: 18/03/00